Wcześniejsze quizy znajdziesz w archiwum.

Przeczytaj lub wysłuchaj teksty oraz zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Następnie sprawdź znaczenie nowych słów w słowniku Diki.pl

Reading 1

You are going to read two short texts. Choose the best answer. 

Reading 2

You are going to read two short texts. Choose the best answer. 

Listening 1

Listen to three short news items and choose the best answer. After each news item there will be a pause of 30 seconds to read the next question.

audio     skrypt     odwiedź stronę

Reading 3

You are going to read two short texts. Choose the best answer.

Listening 2

Listen to three short news items and choose the best answer. After each news item there will be a pause of 30 seconds to read the next question.

audio     skrypt     odwiedź stronę

Reading 4

Your are going to read a short text. Choose the best answer.

Listening 3

Listen to three short news items and choose the best answer. After each news item there will be a pause of 30 seconds to read the next question.

audio     skrypt     odwiedź stronę

Vocabulary Test

  • Questions 1 – 8     Which translation is the best?
  • Questions 9 – 15     Which word best completes the sentence?
  • Questions 16 – 20     Which of the sentences will be best filled with the given word?